Ludzie Plutona: Tadeusz Tarasiewicz i pierwsza polska palarnia kawy.

Tadeusz Tarasiewicz po nieudanej przygodzie biznesowej, przenosi się w 1880 roku z Krakowa do Warszawa. Tak zaczyna się historia naszego Plutona. Poznajcie historię założyciela pierwszej polskiej palarni kawy.

Założyciel pierwszej polskiej palarni kawy. Pluton.

Właściciel składu towarów żelaznych

Tadeusz Tarasiewicz urodził się w 1830 roku w Szczyrzycu, na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. Pod kierunkiem znanego kupca krakowskiego Wincentego Marcina Kirchmayera uczył się w zawodzie handlowym i bankierskim. W Krakowie w 1858 roku założył skład towarów żelaznych, który znajdował się na Rynku, na rogu ulicy Świętego Jana. Asortyment towarów w składzie składał się z bardzo różnych towarów, m.in. cementu, nafty, lamp naftowych, żelaza, naczyń kuchennych, dzwonów, pomp, samowarów. Tadeusz Tarasiewicz otworzył również kantor wymiany. Niestety oba przedsięwzięcia biznesowe nie skończyły się dobrze i ogłoszona została ich upadłość. W Krakowie był też radcą miejskim, asesorem do spraw handlowych przy Sądzie Krajowym i członkiem Wydziału Wielkiego Kasy Oszczędności.

Sklep w Krakowie, założyciela pierwszej polskiej palarni kawy Pluton.

Reklama sklepu założyciela pierwszej polskiej palarni kawy Pluton.

Filantrop

Tadeusz Tarasiewicz, jak pisał o nim jego wnuk Kordian: „człowiek wielkiej pracowitości, surowy dla siebie bardziej jeszcze niż dla innych, nieskazitelnej uczciwości”, angażował się w wiele działań charytatywnych. Działał w Towarzystwie Dobroczynnym w Krakowie, które uhonorowało go dyplomem. Wspomagał między innymi dom Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich oraz przytułek dla dzieci.

Tadeusz Tarasiewicz. Dokument założyciela pierwszej polskiej palarni kawy Pluton.

Innowator

Po przeniesieniu się do Warszawy w 1880 roku Tadeusz Tarasiewicz szukał nowych wyzwań biznesowych. Wpadł na pomysł założenia pierwszej profesjonalnej palarni kawy na ziemiach polskich pod nazwą Pluton, którą zarejestrował w 1882 roku. Do tej pory kawę palono w domach a jej jakość daleka była od ideału. Pan Tadeusz postanowił to zmienić, zakładając innowacyjną firmę, zawodowo zajmującą się wypalaniem kawy. Początki firmy były trudne, jak pisał w liście: „Nie wiem, czy ja nie będę musiał drugi raz zlikwidować firmę”. Na szczęście Tarasiewicz nie poddał się i rozpoczął prace nad kawami zbożowymi, kawą z cykorii z domieszką figową i kawą żołędziową. Początkowe zawirowania zostały przezwyciężone i firma zaczęła się rozwijać. Palarnia kawy Pluton powstała na ulicy Świętokrzyskiej, a potem została przeniesiona na Chmielną i zmodernizowana. Tam też Tadeusz Tarasiewicz otworzył pierwszy sklep firmowy Plutona. Tadeusz Tarasiewicz bardzo dbał o jakość kaw palonych w Plutonie. W 1885 roku na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Warszawie Pluton otrzymuje nagrodę za „umiejętne i sumienne palenie kawy”. Najwyższa jakość produktów pozostanie hasłem przewodnim Plutona po dziś dzień. Firmy, które wystawiały swoje produkty na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Warszawie, można obejrzeć w oryginalnym katalogu tej wystawy.

Spełniony przedsiębiorca

Sukces finansowy Plutona pozwolił Tadeuszowi Tarasiewiczowi spłacić wszystkie długi z jego krakowskich firm Tarasiewicz. Prawie od początku powstania palarni kawy, w prowadzeniu firmy pomagał syn Jan, który po odbyciu praktyki w hamburskiej firmie handlującej kawą de facto przejął zarządzanie Plutonem.

Tadeusz Tarasiewicz zmarł w 1910 roku w Warszawie i został pochowany na Powązkach.

 Tadeusz Tarasiewicz. Artykuł prasowy o śmieci założyciela pierwszej polskiej palarni kawy Pluton.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + six =