Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na każde zapytanie.

Address ul. Mińska 25 lok. 422 03-808 Warszawa

Pluton Kawa Sp. z o.o. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000653420, NIP 9512425227. Kapitał zakładowy 405.000 złotych.

Formularz kontaktowy

    Imię:

    E-mail:

    Pytanie:

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Pluton Kawa Sp. z o.o., kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.