Walentyna Gajówna – businesswoman dwudziestolecia międzywojennego, pracowała w palarni kawy Pluton 40 lat.  Pracę rozpoczęła w niej w 1899 roku, czyli siedemnaście lat po powstaniu firmy, kiedy została kierowniczką pierwszego łódzkiego sklepu Plutona. Był to jednocześnie pierwszy sklep otwarty poza Warszawą. Zlokalizowany był przy głównej ulicy Łodzi – Piotrkowskiej. Później otworzono drugi sklep w Łodzi również przy ulicy Piotrkowskiej, ale na drugim jej końcu, w części miasta zwanej Wólką. Walentyna Gajówna została kierowniczką tego sklepu. Towary do łódzkich sklepów były dowożone codziennie z Warszawy pociągiem osobowym.

Jan Tarasiewicz darzył Panią Gajównę wielkim zaufaniem i szacunkiem. Miała ona jego pełnomocnictwo do reprezentowania Plutona w Łodzi. Miała wszelkie uprawnienia do otwierania nowych sklepów. W czasie jej kierownictwa regionem łódzkim, w Łodzi zostało otwartych pięć sklepów firmowych. 

Witryna sklepu Pluton na Piotrkowskiej 91 w Łodzi. Źródło: materiały własne.

Walentyna Gajówna zajmowała się nie tylko sklepami łódzkimi, ale wszystkimi działającymi poza Warszawą – w Sosnowcu, Częstochowie, Lublinie, a nawet w Kijowie. Do jej zadań należało całościowe zarządzanie sklepami, a więc szkolenie i dobór pracowników, utrzymywanie asortymentu w sklepach i zapewnienie ich odpowiedniego wyglądu. Jak mówił Kordian Tarasiewicz: „była ona takim ambasadorem Plutona poza Warszawą”. Biorąc pod uwagę pozycję kobiet w Polsce na przełomie XIX i XX wieku (kobiety prawa wyborcze uzyskały dopiero w 1918 roku), powierzenie przez zarząd Plutona tak odpowiedzialnych zadań Pani Gajównie, świadczy o tym, że założyciele palarni kawy Pluton wyprzedzali swoje czasy.

Hasło łódzkie z 1930 roku, wzmianka o W. Gajównie. Źródło: materiały własne.

W 1942 roku po przejściu na emeryturę Pani Gajówna spisała swoje doświadczenia zawodowe w Plutonie. Oto ich fragment: „W roku 1908 od 1 marca przyznała firma paniom pracującym w sklepie prowizję od obrotów w wysokości 15% do podziału. Na następne lata przypada w Warszawie okres wytężonej pracy nad udoskonaleniem ekstraktu kawy. Przybywa też coraz więcej sklepów i coraz więcej artykułów sprzedaży, jak kawa Hag, której wyłączną sprzedaż na Królestwo Polskie otrzymał „Pluton”.

O przedsiębiorczości i wybitnych zdolnościach organizatorskich Pani Gajówny, poza osiągnięciami w Plutonie, świadczy fakt, że była współzałożycielką oddziału łódzkiego Narodowej Organizacji Kobiet, jak donosiło „Hasło Łódzkie” z 20 lutego 1930 roku. 

Więcej o polskich organizacjach kobiecych można przeczytać tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *