Kordian Tarasiewicz – „Kordian” Słowackiego

Kordian Tarasiewicz – ostatni przedwojenny dyrektor zarządzający palarni kawy Pluton – urodził się w Warszawie w 1910 roku. Pochodził z krakowskiej rodziny. Jego dziadek Tadeusz Tarasiewicz przeniósł się wraz z rodziną – żoną Zofią, synami –Janem, Tadeuszem i Michałem (ojcem Kordiana) oraz dwiema córkami z Krakowa do Warszawy pod koniec XIX wieku. Większość swojego 103 letniego życia spędził w Warszawie, z kilkuletnią przerwą, kiedy jego rodzina w 1915 roku zmuszona była opuścić Warszawę jako formalnie obywatele austriaccy, i wyjechać w głąb Rosji (Rizań, Moskwa, Kijów). Więcej o uchodźcach z 1915 roku można przeczytać w książce „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”autorstwa Anety Prymaka-Oniszk, której streszczenie można znaleźć tutaj.

Jak opowiadał Kordian Tarasiewicz, jego imię jest ściśle związane z zawodem jego ojca, który był aktorem: „Moje imię Kordian pochodzi stąd, że mój ojciec, jako młody deklamator, wystąpił w pierwszym przedstawieniu, na terenie ziem polskich, „Kordiana” Słowackiego w Krakowie w 1899 roku. Była to rola wspaniała, która zupełnie zelektryzowała Kraków. Była jednocześnie manifestacją patriotyczną”. W 1929 roku Kordian Tarasiewicz rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej i jednocześnie w 1930 roku zaczął praktykę w rodzinnej palarni kawy Pluton.

Kordian Tarasiewicz w biurze Plutona. Źródło: materiały własne.

Młody dyrektor – duże wyzwania

W wieku 24 lat Kordian Tarasiewicz został dyrektorem palarni kawy Pluton, po śmierci długoletniego dyrektora firmy Pana Hirszla. Przed nowym dyrektorem stało wiele wyzwań, przede wszystkim zatrzymanie spadku obrotów i zysków firmy, borykającej się z trudnościami po Wielkim Kryzysie. Kordian Tarasiewicz rozpoczął wielokierunkowe działania naprawcze. Akcję oszczędnościową rozpoczęto od obniżenia wynagrodzeń pracowników, ale tylko tych najlepiej zarabiających – dyrektorów, personelu biurowego i najlepiej zarabiających robotników. Pan Kordian przeprowadził też modernizację sklepów firmowych, które jak sam mówił: 

„[…] ostatnio otwierane sklepy miały unowocześnione urządzenie wnętrz, to jednak w porównaniu ze sklepami Wedla, Fuchsa czy Leszczkowa jeszcze ciągle trąciły myszką”.

Rozwijał też sieć sklepów firmowych Plutona, których liczba w 1937 roku osiągnęła 31. Kolejnym krokiem pozwalającym zwiększyć obroty palarni kawy Pluton było zwiększenie liczby tzw. akwizytorów, którzy zajmowali się sprzedażą kawy w tzw. terenie. Jednym z innowacyjnych na owe czasy rozwiązań była reklama – wprowadzono kupony rabatowe, wydawano bezpłatnie kawę podczas targów, wysyłano ulotki. Więcej o reklamie kawy Pluton można przeczytać tutaj.

Kordian Tarasiewicz przyczynił się również do zmiany znaku firmowego na nowy przedstawiający ziarenko kawy w płomieniu, autorstwa Jerzego Hryniewieckiego. Opakowania i reklamy Plutona projektował również znany artysta Eryk Lipiński.

Wszystkie te działania Kordiana Tarasiewicza wraz z całą załogą, przyczyniły się do szybkiego rozwoju palarni kawy Pluton. Przed II wojną światową udział Plutona w imporcie kawy w Polsce stanowił aż około 4,5%. Sukcesy Kordiana Tarasiewicza jako przedsiębiorcy były wynikiem czterech zasad, które spisał jako: „zapewniające powodzenie w rozwoju przedsiębiorstwa”. Są to: 

„1. Przedsiębiorstwo zarówno duże, jak i małe powinno starać się wyrobić sobie opinię solidnego postępowania. […] 2. Dobór pracowników jest następnym ważnym elementem rozwoju i powodzenia przedsiębiorstwa. […] 3. Konieczny jest stały postęp techniczny i organizacyjny. […] 4. Bardzo pożytecznym dla przedsiębiorstwa może być udział jego kierownictwa w organizacjach gospodarczych branżowych czy regionalnych. […]”

Kordian Tarasiewicz – przedsiębiorca w czasie wojny i komunizmu

W czasie II wojny światowej Kordian Tarasiewicz wykazywał się nie tylko wielką przedsiębiorczością, ale i wrażliwością na tragedię pracowników Plutona i całego społeczeństwa. Więcej o działaniach na rzecz pracowników w czasie II wojny można przeczytać tutaj, a o przedsiębiorczości ostatniego dyrektora zarządzającego Plutona tutaj.

Kordian Tarasiewicz pomimo wielkich zniszczeń wojennych, które dotknęły palarnię kawy Pluton, próbował odbudować firmę. Niestety, niesprzyjające prywatnym firmom działania władz komunistycznych zmusiły Pana Kordiana do ogłoszenia upadłości Plutona. Jako człowiek honoru nie poddał się i dzięki swojej wytrwałości spłacił wszystkie długi. Więcej na ten temat tutaj

Kordian Tarasiewicz – autor książek

Kordian Tarasiewicz jest autorem wielu książek nie tylko tych o kawie czy palarni kawy Pluton. Pisał też o tenisie –jego ulubionym sporcie oraz o Warszawie. Listę książek napisanych przez Kordiana Tarasiewicza można znaleźć tutaj

Kordian Tarasiewicz umarł 16 grudnia 2013 roku w Warszawie w wieku 103 lat. Jego marzeniem była reaktywacja firmy Pluton, którą realizujemy od 2016 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *